Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

O firmě

Firma Armatury Solutions se sídlem v Opavě byla založena v roce 2011 a jejím hlavním cílem je poskytovat technickou podporu a engineering zákazníkům zejména z řad výrobců armatur. Firma Armatury Solutions je tvořena pracovníky bývalého oddělení pevnostních výpočtů Arako spol. s r.o. a je logickou nástupnickou organizací a nositelem know-how při tvorbě průvodní dokumentace armatur jaderné energetiky (JE) a klasické energetiky (KE).

Její pracovníci poskytují služby v oblasti výpočtů ve strojírenství a energetice již déle než 12 let. Praxe pracovníků byla v posledních letech zaměřena zejména na oblast pevnostních analýz armatur, simulace proudění a diagnostiku chvění hydraulických aparátů.

Pracovníci firmy Armatury Solutions jsou držiteli osvědčení Institutu technické inspekce Praha, která je opravňuje ke konstruování vyhrazených technických zařízení a potvrzování průvodní technické dokumentace pro zařízení v jaderné energetice.

Budeme velmi rádi, když nás oslovíte Vaší zakázkou a přesvědčíte se, že jsme profesionálové v oboru armatur. Můžete využít rychlý kontakt viz níže.

Rychlý kontakt

Ing. Michal Vavrečka | mobil: +420 604 339 669 | email: vavrecka@armatury-solutions.cz | mapa zde

Ukázky z řešených projektů

Vlnovcový ventil A20

Vlnovcový ventil A10 KIP